Sistem seçimindeki önceliklerden birisi de uygulama alanı ile ilgilidir. İşyerlerinde ısı kazancı; aydınlatma, makinalar ve insanlar dolayısıyla daha fazladır. Bu nedenle konutlarla karşılaştırıldığında daha fazla soğutma yükü gereklidir. Soğutma ihtiyacı da yıl içinde konutlara göre daha uzun sürelidir. Klima cihaz seçiminde arçelik klima yetkili servisi ile iletişime geçmenizde fayda vardır. Klima cihazının seçimine esas alınacak soğutma yükü aşağıdaki bileşenlerden oluşur.

Mahalli Oluşturan Yapı Bileşenlerinden Gelen Soğutma Yükü

  • Sıcaklık farkından kaynaklanan soğutma yükü
  • Güneş ışınımından kaynaklanan soğutma yükü
  • Hava sızıntısından kaynaklanan soğutma yükü

Mahallin İçindeki Kaynaklardan Gelen Soğutma Yükü

  • İnsanlardan gelen soğutma yükü
  • Cihazlardan gelen soğutma yükü

Taze Hava Gereksiniminden Kaynaklanan Soğutma Yükü

  • Kanallardan gelen soğutma yükü

Kapasite Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Bölge Katsayılı Hesaplama Yöntemi Soğutulacak yerin taban alanını metrekare olarak ölçün. Aşağıdaki tabloda verilen bölge katsayısının değerini bulunduğunuz yere göre seçin ve bu değeri soğutulacak yerin taban alanı ile çarpın.

Soğutma gereksinimi (BTU/h ) = bölge katsayısı x soğutulacak alan (m2)

Klimanın kullanılacağı ortamdaki kişi sayısı 4’ün üzerinde ise her fazla kişi için 600 BTU/h’lik bir soğutma değerini soğutma gereksinimine ekleyin. İnsan sayısı 4’den az ise soğutma gereksinimine bir değer eklemeye gerek yoktur.

Ek soğutma gereksinimi (BTU/h) = (insan sayısı - 4) x 600

Klimanın bulunduğu ortamda aşırı aydınlatma ya da ısı kaynağı varsa, bu kaynakların ısıtma etkisi de soğutma gereksinimine eklenmelidir. Odadaki tüm ısı kaynaklarının gücünü toplayın. Toplam güç 500 W’dan küçükse yok sayılabilir. Toplam güç 500W’dan büyükse, 500W’dan fazla her Watt için 3,4 BTU/h ek soğutma gereksinimini yukarıda hesapladığınız değere ekleyin.

Ek soğutma gereksinimi (BTU/h)=[ek ısı kaynaklarının gücü (W)–500] x 3,4 Yukarıdaki bağıntıları kullanarak hesapladığınız soğutma gereksinimine uygun klimayı kataloglardan seçebilirsiniz. Seçtiğiniz klimanın soğutma kapasitesinin, hesapladığınız soğutma gereksiniminden büyük olmasına özen gösterin. Örnek: Hesaplamalarda ihtiyaç 10.000 BTU/h çıktıysa, 12.000 BTU/h kapasiteli klima tercih etmek gerekir.

Özel durumlar Klimayı güçlü ısı kaynaklarının bulunduğu bir yere monte edecekseniz, bu ısı kaynaklarının etkilerini göz önüne alarak klima seçimi yapınız (bilgi işlem, ups odaları, laboratuvarlar, vb). Örneğin, bir kebapçı için klima seçimi yapıyorsanız, fırının çok güçlü bir ısı kaynağı olduğunu göz önüne alın. Teras katlar ısı kazancının çok fazla olduğu yerlerdir. İlave ısı kazançlarını dikkate almak gereklidir. Antalya’daki bir yer için soğutma yükü hesabı yapacak olursak; Alan: 80 m2 Kişi:10 Aydınlatma: 1.000 W Kapasite: 80m2 x 445 (bölge katsayısı)+ 3600 BTU/h (kişilerden gelen) + 1700 BTU/h (aydınlatmadan gelen)= 40.900 BTU/h

Isı Kayıp ve Kazançları İle Kapasite Hesaplama

Q=(Alan x Yükseklik x K) + elektrikli ısıtıcı + aydınlatma + (İnsan sayısı*390) (BTU/h)

K=156 *k1*k2*k3*k4 BTU/h.m³

k1: Şehirlere göre dış hava sıcaklığı katsayısı

k2: Yönlere göre katsayı

k3: Mekân durum katsayısı

k4: Dış cephe katsayısı

Ortam şartlarına göre ilave edilecek değerler

Aydınlatma

Klimanın bulunduğu ortamda aşırı aydınlatma ya da ısı kaynağı varsa, bu kaynakların ısıtma etkisi de soğutma gereksinimine eklenmelidir. Odadaki tüm ısı kaynaklarının gücünü toplayın. Toplam güç 500 W’dan küçükse yok sayılabilir. Toplam güç 500W’dan büyükse, 500W’dan fazla her Watt için 3,4 BTU/h ek soğutma gereksinimini yukarıda hesapladığınız değere ekleyin

Ek soğutma gereksinimi (BTU/h)=[ek ısı kaynaklarının gücü (W)–500] x 3,4

Kişi sayısı

(Kişi sayısı-4) x 390 BTU/h 4 kişiden az olan mekânlarda insandan kazanılan ısı kazancı gözetilmemektedir. Antalya’daki bir yer için soğutma yükü hesabı yapacak olursak;

Şehir: Antalya,

Alan: 80 m2 ,

Yükseklik: 2,8m,

Çatı durumu: Ara kat,

Yön: Güney,

Kişi:10;

Bina durumu: Normal bina,

Aydınlatma:1000 W

Q=(Alan x Yükseklik x K)+ elektrikli ısıtıcı + aydınlatma + (İnsan sayısı*390) (BTU/h)

K=156 *k1*k2*k3*k4 BTU/h.m³ formülünden;

K=156 x 1,25 x 1,05 x 1 x 1= 204,75 BTU/h.m3

Q=(80x2,8x204,75)+2340 BTU/h (kişi sayısından gelen)+1700 BTU/h (aydınlatmadan gelen)=49.904 BTU/ h