Monoblok Isı Pompası

Monoblok ısı pompası; hava, toprak ve su kaynaklı çalışma prensibiyle ısıtma veya soğutma yapar. Yenilenebilir enerji kullanımı açısından önemli olan ısı pompaları, bulundukları bölgenin özelliklerine göre farklı sistemlerden kaynak elde ederek çalışır.