Superheat Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kızgınlık (superheat): Herhangi bir nedenden dolayı, evaporatörde tümü gaz haline getirilemeyen soğutucu akışkanı gaz haline getirerek kompresöre sıvı haldeki soğutucu akışkanın girmesini önlemektir.

Superheat: (Kompresör giriş sıcaklığı) – (Alçak basınç değerine karşılık gelen sıcaklık değeri)

Örneğin; Kompresör giriş sıcaklığı 7˚C derece olsun, alçak basınç değeri de 0,8 Mpa (0,7 Mpa’da doyma sıcaklığı: 3,5˚C ) olsun, bu durumda;

Superheat= 7˚C – 3,5˚C = +3,5˚C olur.

Aşırı kızdırma değeri 5–7 ˚C civarında olabilirken, değer 4˚C ile 12˚C arasında dalgalanabilir.

Aşırı kızgınlık değerini ölçerken, sistemin rejime girmesine müsaade edecek kadar beklemek gerekir. Aynı zamanda buharlaştırıcı üzerinde normal bir hava debisinin sağlandığından da emin olunmalıdır. Sıcaklık ölçüm ucu buharlaştırıcı çıkışına tutturulur. Eğer emiş hattının uzunluğu 4 metreden az ise, boru sıcaklığı kompresör girişinden ölçülebilir. Boruların üzerindeki oksit tabakasının temizlenmesi ölçüm hassasiyetini arttıracaktır.

Soğutucu akışkanın superheat derecesinin düşük (kararsız) olması;

  • Kompresöre sıvı gelmesi riskini arttırır,

Soğutucu akışkanın kızgınlık (superheat) derecesinin yüksek olması;

  • Soğutucu akışkanın, evaporatöre düşük derecede enjekte edilmesine,
  • Evaporatör alanından verimli şekilde faydalanılamamasına sebep olur.