Subcooling Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Aşırı soğutma, kompresördeki enerji tüketiminde hiçbir değişim olmaksızın soğutma kapasitesinde artış sağlamaktadır. Her hangi bir nedenden dolayı, kondanserde tümü sıvı haline getirilemeyen soğutucu akışkan, aşırı soğutma için tasarlanan sistem veya devrelerden geçilerek sıvı haline getirilmekte ve sıvı olarak genleşme valfine gönderilmektedir. Özetlersek; Dış üniteden iç ünitelere giden sıvı haldeki soğutucu akışkanı, iç ünite exp. valfinden çıkarken minimum gaz içermesini sağlamaktır. Bu da iç ünite kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Subcooling: (Yüksek basınç değerine karşılık gelen sıcaklık değeri) - (Likit hattı sıcaklığı)

Örneğin; 2,7 Mpa basınca sahip R410 A gazının bu basınçtaki doyma sıcaklığı: 46˚C, Yandaki örnekte gösterildiği gibi exp. valfin girişindeki likidin sıcaklığı ise; 40˚C olsun.

Bu durumda;

Subcooling= 46˚C - 40˚C = 6˚C’ lik bir subcooling farkı oluşmaktadır. Bu fark iç ünite giriş ve çıkışındaki entalpi (ısı tutumu) farkını artırmakta ve dolaylı olarak da iç soğutma kapasitesini yükseltmektedir.

Ölçüm yapmak için sistemin rejime girmesine müsaade edilmeli ve yoğuşturucu üzerinde yeterli hava debisi sağlandığından emin olunmalıdır. Sıvı hattı sıcaklığını ölçtükten sonra, sıvı hattı servis valfinden veya bu tür valfin olmadığı durumlarda kompresör basma hattındaki basıncı ve basınç-sıcaklık tablosu kullanarak eşdeğer sıcaklığı bulmak gerekir. Her iki sıcaklık arasındaki fark aşırı soğuma (sub cooling) değerini verecektir.