İç Ünite Montaj Yerinin Seçimi

 • İç Üniteyi, aşağıdaki koşullara uyan bir yere müşterinin rızasını alarak kurunuz.
 • Herhangi bir emiş ve üfleme engeli olmayan ve soğuk/sıcak havanın oda içinde homojen dağıtılabileceği,
 • Direkt kişilerin üzerine üflemeyeceği,
 • Ünite ağırlığına dayanabilecek, ünite veya tavanın titreşmeyeceği sağlam yüzeylere,
 • Bakımın rahatça yapılabileceği,
 • Kablo bağlantıları ve su tesisatının kolayca yapılabileceği,
 • Suyun kolayca tahliye edilebileceği,
 • Ünitenin televizyon, radyo, stereo veya aydınlatmadan etkilenmeyeceği,
 • Ünitenin yüksek frekanslı cihazlardan ve enerji kablo ekipmanlarından etkilenmeyeceği,
 • Güneş ışınları ve güçlü ışıkların doğrudan alıcıya vurmadığı,
 • Düz bir yüzeye monte ediniz.

Dış Ünite Montaj Yerinin Seçimi

Aşağıda listelenen koşulları sağlayan bir yere müşterinin rızası ile kurulumu gerçekleştiriniz:

 • Kurulum alanının uygun olduğu ve havanın toplanmadığı, sıkışmadığı yerlere
 • Yağmur ve güneş ışınlarının doğrudan üniteye vurmadığı ve yeterli hava sirkülasyonu olan
 • Ünitenin kar altında kalmayacağı
 • Ünite ağırlığına dayanabilecek ve gürültü ve titreşimlerin artmayacağı
 • Sıcak veya soğuk hava esintileri ve gürültünün komşuları rahatsız etmeyeceği
 • Ünitenin, diğer ısı kaynaklarından etkilenmeyeceği
 • Emiş ve üfleme çıkışında herhangi bir engelin olmadığı
 • Suyun tahliye edilebileceği
 • Binaların üst katları gibi sürekli sert rüzgârlara maruz kalmayan
 • Yağ sıçramaları, buhar ve duman olmayan
 • Yanıcı gaz sızıntısı ihtimali olmayan
 • Ünitenin ayak kısımları oynamayan sağlam bir yüzeye (takoz mutlaka kullanılmalı) montaj yapın.

Ayrıca;

 • Isıtma işleminde, normal performans kapasitesinin korunması için dış ünite ısı eşanjörü üzerindeki kar birikintisi önlenmelidir
 • Üniteyi yüksek bir yere veya güçlü rüzgârdan devrilebileceği bir yere kurarken, üniteyi cıvata ile sıkıca emniyete alın.