F-Gaz Sızıntı Kontrolü ve Klima Servisi

Sürdürülebilir bir gelecek için doğa dostu yaşamı destekleyen hizmetlerimizle müşterilerimizin yanındayız. Bu doğrultuda servis ve bakım hizmetlerimizde doğayı korumak için küresel ısınmanın etkilerini azaltacak çalışmalarımıza öncelik vermekteyiz. Küresel ısınmaya karşı önlemimiz ise Uzman ve Sertifikalı Arkom Teknik çalışanlarımız ile tüm klima sahiplerinin klimalarını çevre dostu tutmasına yardımcı olmak.

Peki klima sahipleri klimalarını nasıl çevre dostu tutabilir?

Düzenli F-Gaz sızıntı kontrolü ve bakım yaptırarak...

Mevzuat kapsamında 3(Üç) Kg’nin üzerinde F-Gaz içeren cihazlar için periyodik sızıntı kontrolü yaptırmak, kullanıcılar açısından yasal zorunluluk teşkil etmektedir. Bunun sebepleri, klimanızda soğutucu gaz sızıntısı olmasının klimanıza zarar vermesi, klimanızın verimsiz çalışmasına neden olması ve en önemlisi çevreye zarar vermesidir. Klimanızın onarımı yapılabilse de çevreye verilen zarar tela edilemez. Tüm bu sebeplerden dolayı olası sorunları önceden tespit edebilmek, klimanızı ve daha önemlisi doğayı korumak için yasal yükümlülük olan F-Gaz Sızıntı Kontrolü ile birlikte Profesyonel Bakım yapılmasını öneriyoruz. Müşterilerimizin konforu, klimanızın ve doğamızın güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir.

F-Gaz Nedir?

Florlu Sera Gazları kısaca "F-Gaz"; değişik sektör ve uygulamalarda kullanılan insan yapımı ve hidroflorokarbon, perflorokarbon, kükürt hekzaflorür veya bu maddelerden en az birini içeren karışımları ifade etmektedir. F-Gazlar, soğutucu akışkan olarak iklimlendirme sektörü ve klimalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

F-Gaz Sızıntı Kontrolü Düzenlemesi Neden Var?

F-Gazların kullanımı ve kullanıldıkları sistemlerin kontrollerini, Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik ve ek mevzuatlar belirler. Bu gereklilik, F-Gazların atmosfere sızması halinde küresel ısınmayı artıracak olmasındandır. Mevcut düzenlemeler, konuyla doğrudan ilgilenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

F-Gaz Sızıntı Kontrolünü Kimler Yaptırmak Zorundadır?

Mevcut yönetmelik doğrultusunda, klima sahipleri veya kullanıcıları kullandıkları klima sistemlerinin içerdiği soğutucu akışkan tipi ve miktarına göre belirli aralıklarla F-Gaz Sızıntı Kontrolü yaptırmak ve belgelemek zorundadır. Yönetmelik kapsamında F-Gaz Sızıntı Kontrolü yaptırmakla yükümlü olan klima sahipleri veya kullanıcıları yasal yükümlülükleri gereği yaptırmaları gereken F-Gaz Sızıntı Kontrolü hakkında Arkom Teknik’ den  bilgi alabilirler.

F-Gaz Sızıntı Kontrolünü Kimler Yapabilir?

Mevzuat gereği, sızıntı kontrolü yapacak teknik personelin MYK ve servis firmasının TSE 13905 sertifikalı olması gerekmektedir. Uzman ve Sertifikalı Arkom Teknik yasal yükümlülükleriniz için F-Gaz sızıntı kontrolü yapabilir ve bunu belgelemenizi sağlar.